26 oktober, 2015

RTcon AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

RTcon AB, producent av hemelektronik

RTcon AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. RTcon AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatt för detta ändamål. Tack RTcon AB för ert förtroende!

2016-05-09 12:21:19
2017 Elektronikåtervinning i Sverige