29 oktober, 2015

Prima Printer Nordic AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige!

Prima Printer Nordic AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

Prima Printer Nordic AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Prima Printer Nordic AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatt för detta ändamål. Tack Prima Printer Nordic AB för ert förtroende!

2016-05-09 11:12:47
2017 Elektronikåtervinning i Sverige