10 december, 2015

EU Kommissionens paket för cirkulär ekonomi – så påverkas vår bransch

EU Kommissionen

EU Kommissionen har färdigställt unionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Syftet med handlingsplanen är att främja omställningen mot en cirkulär ekonomi där värdet av produkter, material och resurser bibehålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsmängden minimeras. Kommissionen föreslår bland annat att bättre produktdesign ska premieras genom differentierat producentansvar. Elektronikåtervinning i Sverige har länge jobbat för omställning mot en cirkulär ekonomi. Som en del av detta inför vi miljödifferentierat producentansvar redan vid årsskiftet.

Du kan läsa mer om Elektronikåtervinning i Sveriges analys om hur förslaget kommer påverka elektronikbranschen och elektronikåtervinningen här. Förslaget finns in sin helhet här.

2016-05-09 11:05:20
2017 Elektronikåtervinning i Sverige