Statistik

Nedan finner ni sammanfattande statistik över den insamling av elavfall som bedrivs i Sverige. Det är landets kommuner som samlar in merparten av elavfallet via återvinningscentralerna. En mindre del samlas in av oss via våra anslutna producenters butiker och andra insamlingsplatser som i huvudsak sköts av kommunerna och El-Kretsen.

Ansvaret för att forsla bort och återvinna allt insamlat elavfall ligger på producenterna, även det som samlats in via kommunernas återvinningscentraler. Det innebär i praktiken att producenterna ersätter kommunerna finansiellt för deras insamling och informationsinsatser. Elektronikåtervinning i Sverige och El-Kretsen representerar samtliga producenter och fördelar ansvaret sinsemellan utefter respektive systems anslutna producenters sammanlagda marknadsandel. Därav redovisas landets totala insamlade volymer i två delar – en som EÅFs anslutna producenter ansvarar för, och en som El-Kretsens anslutna producenter ansvarar för. Notera att statistiken kan skilja sig något från Naturvårdsverkets statistik beroende på att en del producenter av professionell utrustning driver egen insamling och rapporterar insamlade volymer direkt till Naturvårdsverket.

2015-11-16 10:00:41
2017 Elektronikåtervinning i Sverige