16 maj, 2017

Elektronikåtervinning i Sverige (EÅF) byter namn till Recipo

Inför EÅFs 10-års jubileum byter föreningen namn till Recipo Ekonomisk förening. Namnbytet blir ett led i Recipos expansion av verksamheten till Norden. Läs mer om namnbytet och våra framtidsplaner här.  

Läs mer
6 februari, 2017

Vägledning Butiksinsamling

Naturvårdsverket har nu kommit med vägledning om butiksinsamling. Butiksinsamling är en av förändringarna som infördes i producentansvarsförordningen SFS 2014:2075 och som började gälla 1 oktober 2015. Butiksinsamlingen innebär att den som säljer elektronik är skyldig att ta emot uttjänta produkter. För mindre återförsäljare gäller principen 1 mot 1. Detta innebär att butiken ska ta emot […]

Läs mer
12 december, 2016

Hjälp oss öka återanvändingen

Visst är det bra att vi återvinner den elektronik vi använder oss av; men ännu bättre är om vi kan återanvända den elektronik som redan har tillverkats, innan den återvinns. Genom att både öka återanvändandet och insamlingen av elektronik så kan vi minska både avfallet, miljöpåverkan samt resursanvändningen. Det är precis vad forskningsprogrammet ELAN, ELektronik […]

Läs mer
1 november, 2016

Lediga jobb: Ekonomi- och projektassistent med intresse för hållbarhet och affärsutveckling

Är Du en person som vill vara med och driva samhället i en hållbar riktning? Tycker Du att resursfrågor, miljöansvar och cirkulär ekonomi är särskilt intressant? Då kan Du vara personen vi söker. Klicka här för mer information. 

Läs mer
21 december, 2015

Digital Future Nordic KB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige!

Digital Future Nordic KB Digital Future Nordic KB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Digital Future Nordic KB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt […]

Läs mer
10 december, 2015

EU Kommissionens paket för cirkulär ekonomi – så påverkas vår bransch

EU Kommissionen EU Kommissionen har färdigställt unionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Syftet med handlingsplanen är att främja omställningen mot en cirkulär ekonomi där värdet av produkter, material och resurser bibehålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsmängden minimeras. Kommissionen föreslår bland annat att bättre produktdesign ska premieras genom differentierat producentansvar. Elektronikåtervinning i Sverige har […]

Läs mer
16 november, 2015

Anias Allrent har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige!

Anias Allrent, producent av hemelektronik Anias Allrent, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Anias Allrent har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatt […]

Läs mer
29 oktober, 2015

Elektronikåtervinning i Sverige sänker avgifterna

Från och med årsskiftet sänker Elektronikåtervinning i Sverige avgifterna Från och med årsskiftet sänker Elektronikåtervinning i Sverige avgifterna i flera produktkategorier. Trots sjunkande världsmarknadspriser på många metaller och plaster, kan vi nu sänka våra priser. Detta tack vare en effektiv administration och en kostnadseffektiv återvinningsförsäkring som ekonomiskt säkerställer framtida insamling och återvinning. Föreningen försäkrar varje enskild […]

Läs mer
29 oktober, 2015

Prima Printer Nordic AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige!

Prima Printer Nordic AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige Prima Printer Nordic AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Prima Printer Nordic AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på […]

Läs mer
26 oktober, 2015

RTcon AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

RTcon AB, producent av hemelektronik RTcon AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. RTcon AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatt för detta ändamål. […]

Läs mer
2017 Elektronikåtervinning i Sverige