2 oktober, 2015

Remissvar – Genomförande av systemen med producentansvar

Elektronikåtervinning i Sverige har lämnat remissvar till Miljö Elektronikåtervinning i Sverige har lämnat remissvar till Miljö- och energidepartementet angående Naturvårdsverkets rapport ”Genomförande av system med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier – Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke”.  Elektronikåtervinning i Sverige ställer sig positiv till att tillsynen för producentansvaret för elutrustning och batterier skärps samt att […]

Läs mer
29 september, 2015

Lägre avgift på producentansvar för miljömärkt elektronik

Från och med årsskiftet 2015-2016 kommer miljömärkt Från och med årsskiftet 2015-2016 kommer miljömärkt elektronik att få lägre producentansvarsavgift. De företag som är anslutna till Elektronikåtervinning i Sverige får en lägre producentavgift för elektronik som är märkt med någon av de två erkända tredjepartscertifieringarna Svanen eller TCO Certified, alternativt uppfyller motsvarande miljökrav. Läs hela pressmeddelandet […]

Läs mer
24 augusti, 2015

Lindholm Of Sweden AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

Lindholm Of Sweden AB Lindholm Of Sweden AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Lindholm Of Sweden AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt […]

Läs mer
18 augusti, 2015

Remissvar – Public consultation on the Circular Economy

Elektronikåtervinning i Sverige har lämnat remissvar på Europakommissionens Elektronikåtervinning i Sverige har lämnat remissvar på Europakommissionens begäran om förslag till EU:s omställning mot en cirkulär ekonomi. Elektronikåtervinning i Sverige lyfter fram behovet av att utveckla producentansvarsdirektivet för elektriskt- och elektroniskt avfall mot att ge incitament till omställning genom tydliga återanvändingsmål, miljödifferentierat producentansvar samt miljöskadeförsäkringar. Läs […]

Läs mer
3 juni, 2015

Remissvar – Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier

Elektronikåtervinning i Sverige har lämnat remissvar på Finansdepartementet och Kemikalieinspektionens Elektronikåtervinning i Sverige har lämnat remissvar på Finansdepartementet och Kemikalieinspektionens förslag om skatt på vissa varor som innehåller kemikalier, där vissa elektronikprodukter omfattades av förslaget. Elektronikåtervinning i Sverige anser att det är mycket viktigt att ekonomiska styrmedel som implementeras i syfte att förbättra miljörelaterade risker konstrueras så […]

Läs mer
3 juni, 2015

Tectile Rugged Computers AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

Tectile Rugged Computers AB Tectile Rugged Computers AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Tectile Rugged Computers AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt […]

Läs mer
3 juni, 2015

Puma Nordic AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

Puma Nordic AB Puma Nordic AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Puma Nordic AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatt för detta ändamål. […]

Läs mer
3 juni, 2015

Origum Distribution AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

Origum Distribution AB Origum Distribution AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Origum Distribution AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns […]

Läs mer
3 juni, 2015

Nanight AB har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

Nanight AB Nanight AB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. Nanight AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatt för detta ändamål. […]

Läs mer
3 juni, 2015

SteelSeries ApS har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige

SteelSeries APS, producent av hemelektronik SteelSeries APS, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin. SteelSeries APS har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns […]

Läs mer
2017 Elektronikåtervinning i Sverige