Elektronikåtervinning i Sverige

Elektronikåtervinning i Sverige är en ekonomisk förening som tillhandahåller ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elprodukter och batterier. Föreningens syfte är att hjälpa anslutna producenter att uppfylla producentansvaret enligt förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1078). Föreningen erbjuder kompletta lösningar för att hantera producentansvar, finansiella garantier och insamling och återvinning av elprodukter och batterier. Tillsammans men våra anslutna producenter ansvarar vi för ca 25% av de elprodukter och batterier som sätts på den svenska marknaden.

Elektronikåtervinning

En Ekonomisk Förening

En ekonomisk förening ägs inte på samma sätt som ett aktiebolag eller andra former av privata bolag, utan driver en ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Föreningen är ett självständigt subjekt, vilket gör det möjligt för ett stort antal olika intressenter att vara med i föreningen. Elektronikåtervinning i Sveriges ekonomiska förening är öppen för alla som uppfyller föreningens stadgar för medlemskap. Alla medlemmar har en röst och möjlighet att påverka föreningens utveckling och arbete.

Föreningens medlemmar

Abasto AB
Bergsala AB 
Bergsala Handic AB
Captech Distribution AB
Carrocar AB
Cyberphoto AB
Elgiganten AB
GGS-Data EF
Komplett Service Sweden AB
Life Consulting i Sundbyberg AB
Ljudmakarn AB
Netlogic AB
Order Nordic AB
Safecast AB
SIBA AB
Skånejakt EF

Föreningen uppfyller också producentansvaret för ytterligare drygt 65 stycken anslutna producenter.

Organisation

Styrelse

  • Lili-Ann Tapper Tullborg, Advokat (ordförande)
  • Ola Andersson, VD/Sälj Bergsala
  • Magnus Huss, Förbundsdirektör och vice VD Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Administration

Josef Tapper VD josef.tapper@elektronikatervinning.com +46 (0)707 617 347

Josef Tapper
VD
josef.tapper@elektronikatervinning.com
+46 (0)707 617 347

Elin Paulander Projektledare elin.paulander@elektronikatervinning.com +46 (0)707 611 008

Elin Paulander
Projektledare
elin.paulander@elektronikatervinning.com
+46 (0)707 611 008

Ivo Edlund Ekonomiansvarig/projektassistent ivo.edlund@elektronikatervinning.com +46 (0)707 611 008

Ivo Edlund
Ekonomiansvarig
ivo.edlund@elektronikatervinning.com
+46 (0)703 590 709

På gång

Föreningen arbetar aktivt för att driva omställningen mot en mer cirkulär ekonomi och för att minimera de negativa miljö- och hälsoeffekter som elektronik och elektronikavfall ger upphov till.

Almedalen 2015

I samarbete med TCO Development och Svanen arrangerar Elektronikåtervinning i Sverige ett seminarium i Almedalen där vi kommer diskutera hur vi tillsammans kan utveckla producentansvaret. Sveriges finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund kommer sitta i panelen tillsammans med miljöprofilen Anders Wijkman, Samsung Nordics hållbarhetschef Annachiara Torciano, Miljömärkning i Sveriges vice VD Cecilia Ehrenborg Williams, Moderaternas miljöpolitiska talesperson Johan Hultberg och självklart vår VD Josef Tapper.

Circular materials conference

En konferens och en plattform för kunskapsutbyte där aktörer inom cirkulära materialflöden kan träffas och utbyta kunskaper och idéer. Elektronikåtervinning i Sverige är sponsor och medarrangör.

Competence Center Recycling (CCR)

Mötesplats och plattform för en bred samverkan inom cirkulär materialanvändning. Genom CCR initierar och deltar Elektronikåtervinning i Sverige i forskningsprojekt som kan föra utvecklingen framåt.

Nätverk

WRAP_2015_RGB

WRAP-esap

Waste & Resources Action Plan (WRAP) är ett nätverk baserat i England vars syfte är att skynda på omställningen mot cirkulär ekonomi och ansvarsfull resursanvändning. Electrical & Electronic Equipment Sustainability Action Plan (esap) är en samarbetsplattform under WRAP som har i uppdrag att finna lösningar för att förbättra företagens effektivitet och hållbarhet inom elektronikbranschen.

   weeeforum_logo

WEEE Forum

WEEE Forum är en europeisk sammanslutning av 33 insamlingssystem och återvinningsföretag för elutrustning. Syftet är att tillhandahålla en plattform för samarbete och utbyte av bästa praxis, för att på så sätt optimera verksamheternas effektivitet och ständigt förbättra miljöprestandan.WEEE Forum syftar också till att vara ett kompetenscentrum som ger medlemmarna möjlighet att lägga fram konstruktiva bidrag till den allmänna debatten om e-avfall politiska frågor.

CCR logotyp220x180
Competence Centre Recycling (CCR)

Competence Centre Recycling (CCR) vid Chalmers har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området cirkulär materialanvändning. Återanvändning av produkter och komponenter samt tekniker för återvinning är centrala delar av en resurseffektiv materialanvändning för ökad konkurrenskraft och ett hållbart samhälle.

Kvalitet

EÅF är certifierade enligt ISO 9001:2008 vilket innebär att vi ständigt arbetar med förbättring och utveckling av vår organisation. Vi är därför måna om att få feedback från både nuvarande och blivande kunder. Vi arbetar också för att minska vår egen miljöpåverkan och för att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Vill du veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor finns får miljöpolicy här.

Värdefulla länkar


EÅF Loggor

Porträtt: jpg, png
Landskap: jpg, png


LawTax 

Advokatbyrå specialiserad på producentansvar
LawTax


European Insurance Solution PCC Ltd. 

Försäkringsbolag specialiserat på återvinningsförsäkringar
European Insurance Solution PCC Ltd.


Sopor.nu

Sveriges avfallsportal med information om hur man sorterar sitt avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.
Sopor.nu


Batteriåtervinningen

Allt om insamling och återvinning av batterier
Batteriåtervinningen


Events on WEEE 

EU-kommissionens hemsida för uppdateringar kring WEEE-lagstiftning
Events on WEEE (Engelsk sida)


Recast of the WEEE Directive

EU-kommissionens hemsida om framtagandet av det nya WEEE-direktivet (2012/19/EU)
Recast of the WEEE Directive

2017-05-16 16:00:44
2017 Elektronikåtervinning i Sverige