Privatperson

Allt som drivs med sladd eller batteri samt glödlampor, lysrör och lågenergilampor räknas som elavfall. Som konsument ska du lämna ditt elavfall till en återvinningsanläggning eller till en butik som säljer elektronikprodukter. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter, då ska hela produkten lämnas för återvinning och du behöver inte själv ta ut batteriet.

Elektronikprodukter och batterier samlas in eftersom de täcks av producentansvar. Producentansvar är ett politiskt styrmedel som syftar till att integrera de miljökostnader som uppstår under produkters livscykler i priset på produkterna. Producentansvaret bygger på principen ”förorenaren betalar”, vilket innebär att den som orsakar negativ miljöpåverkan också ska stå för de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Producentansvaret syftar till att skapa ett kretsloppsanpassat samhälle där uttjänta produkter inte betraktas som avfall utan en ny form av resurs.

I Sverige omfattas åtta producerande branscher av producentansvar. Elektronik- och batteribranschen är två av dessa.

2016-05-17 16:43:43
2017 Elektronikåtervinning i Sverige