Lagar och regler

Här hittar du alla lagtexter och förordningar som rör producentansvaret för elutrustning och batterier.

anchor

Nationella förordningar

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Den svenska implementeringen av WEEE-direktivet (2012/19/EU). Anger hur elektriska och elektroniska produkter ska hanteras i Sverige.
Förordning (2014:1075)


Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier

Den svenska implementeringen av Batteri-direktivet (2006/66/EC). Anger hur batterier och ackumulatorer ska hanteras i Sverige.
Förordning (2008:834)


Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Den svenska implementeringen av RoHS-direktivet (2011/65/EU). Anger vilka ämnen som är begränsade och förbjudna i elprodukter och hur produkterna ska märkas.
Förordning (2012:861)


Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

En svensk förordning som trädde ikraft innan WEEE-direktivet fanns.
Förordning (2000:208)


Avfallsförordningen (2011:927)

Den övergripande förordningen som styr hanteringen av avfall i Sverige.
Förordning (2011:927)
anchor

EU-direktiv och internationella lagar

WEEE direktivet (2012/19/EU)

Direktivet som anger hur elutrustning ska hanteras inom EU
Directive (2012:19:EU) (Engelsk version)

Frågor och svar kring WEEE-direktivet (2012/19/EU), publicerat av EU-kommissionen.
WEEE FAQ (Engelsk version)


Batteri-direktivet (2006/66/EC) och Direktiv (2013/56/EU)

Batteri-direktivet (2006/66EC) anger hur batterier och ackumulatorer ska hanteras inom EU
Directive (2006:66:EC) (Engelsk version)

Batteridirektivet (2006/66/EC följs upp med direktiv (2013/56/EU) som anger förändringar i det föregående direktivet. Bland annat har kraven på att batterier ska vara lätta att avlägsna från elektronikutrustning skärps i det senare direktivet.
Directive 2013:56:EU (Engelsk version)


RoHS-direktivet (2011/65/EU)

Direktivet som begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elutrustning
Directive (2011:65:EU) (Engelsk version)
Directive (2011:65:EU) (Svensk version)

Frågor och svar kring RoHS-direktivet (2011/65/EU), publicerat av EU-kommissionen.
RoHS-direktivet (Engelsk version)


Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutgiltigt omhändertagande av farligt avfall

En global konvention som styr kontrollen av internationella transporter och omhändertagandet av farligt avfall
Konvention (SO 1991-22)

2015-06-12 14:12:49
2017 Elektronikåtervinning i Sverige