Butiksinsamling

Som butiksinnehavare med elektroniska produkter eller batterier i sortimentet har du skyldighet att sköta butiksinsamling av uttjänta produkter av samma typ eller funktion som säljs och lämna till ett godkänt insamlingssystem.

Den som yrkesmässigt säljer eller skänker ny elutrustning till konsumenter ska, i samband med tillgängliggörandet, gratis ta emot motsvarande mängd elavfall från konsumenten om utrustningen är av samma typ eller har motsvarande funktion som den nya utrustningen. Det innebär att producentansvaret utvidgas till att beröra alla butiker som säljer konsumentelutrustning, det vill säga även exempelvis stormarknader, köpcentrum och diverse butiker.

Butiksinsamling

Butiksinsamling vid större och mindre butiker

Butiker som säljer konsumentelutrustning på en yta som är större än 400 kvadratmeter ska kunna ta emot en skälig mängd uttjänta produkter från användaren. För mindre butiker räcker det med att ta emot ett till ett, det vill säga motsvarande mängd och produkt som sätts på marknaden.

Den som säljer eller skänker elutrustning till en konsument ska också informera kunden om möjligheten att lämna elavfallet till säljaren. Denna information skall lämnas vid överlåtelsetillfället eller genom tydlig information i butiken.

Kraven som omfattar butiker gäller endast konsumentelutrustning, det vill säga inte professionell elutrustning eller sådan som på grund av kontaminering innebär en hälso- eller säkerhetsrisk för mottagaren.
anchor

Beställ butiksinsamling

Elektronikåtervinning i Sverige kan hjälpa dig att lösa ditt butiksansvar.

Namn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Företag (obligatoriskt)

2015-06-12 14:12:47
2017 Elektronikåtervinning i Sverige