För anslutna producenter

Från och med årsskiftet 2015/2016 erbjuder föreningen en miljödifferentierad rabatt på producentansvaret. Rabatten gäller produkter som föreningens anslutna producenter sätter på den svenska marknaden och som är certifierade enligt Svanen eller TCO-Certified.

Nytt i förordningen (2014:1075) är att butiks- och informationsansvaret började gälla den 1 oktober 2015.

Butiksansvaret innebär att producentansvaret utvidgas till att beröra alla butiker som säljer konsumentelutrustning, det vill säga även exempelvis stormarknader, köpcentrum och diverse butiker. Efter den 1 oktober måste butiker som säljer konsumentelutrustning på en yta som är 400 kvadratmeter eller större ska kunna ta emot en obegränsad mängd produkter för återvinning. För mindre butiker räcker det med att ta emot ett till ett, det vill säga motsvarande mängd och produkt som sätts på marknaden.

Även butikernas informationsansvar började gälla den 1 oktober 2015. Det innebär att den som säljer konsumentelutrustning ska informera kunden om möjligheten att återlämna elavfall till säljaren. Informationen ska ges till kunden vid överlämningstillfället eller genom tydlig information i butiken.

Läs mer om butiksinsamling och beställ lösning för butiksinsamling genom att klicka på boxen till höger.
anchor

Rapportera

Som ansluten producent är du skyldig att regelbundet rapportera till Elektronikåtervinning i Sverige antal och kilo av den elutrustning och/eller de batterier du satt på marknaden. Rapporteringen sker månads-, kvartals- eller årsvis och bestäms i samråd med föreningen. Elektronikåtervinning i Sverige sköter sedan rapporteringsplikten till Naturvårdsverket baserat på de uppgifter som lämnats.

För de producenter som rapporterar månads- eller kvartalsvis ska rapporten vara föreningen tillhanda senast fem arbetsdagar från rapportperiodens slut.

För de producenter som rapporterar årsvis ska rapporten vara föreningen tillhanda senast den 1 februari varje år. Därefter rapporterar föreningen löpande till Naturvårdsverket till och med den 31 mars.

Efter rapporteringen skickas en faktura med föreningens årliga medlemsavgift samt beloppet som ska betalas i producentansvarsavgift för de produkter som satts på marknaden.

Rapporteringen sker via föreningens webbportal. Logga in genom att klicka på ”Logga in” högst upp på denna sida.    
anchor

Auktoriserad representant

En auktoriserad representant kan frivilligt utses av en producent som exporterar elektronikprodukter till en importör i Sverige (B2B) och som själv önskar uppfylla producentansvaret (producentansvaret tillfaller annars importören). Elektronikåtervinning i Sverige erbjuder nu denna tjänst för producenter baserade utanför Sverige.

En svensk representant är obligatorisk för alla producenter utanför Sverige som sätter elektronikprodukter på den svenska marknaden genom långdistansförsäljning, det vill säga via exempelvis internet eller postorder (B2C).

Den auktoriserade representanten är den nationella representanten för en producent utanför Sveriges gränser. Representanten agerar därför fullt ut i producentens (exportörens) namn inom ramen för producentansvarsförordningen (SFS 2014:1075) och har ansvar för att:

  • Uppfylla alla nationella skyldigheter inom producentansvaret
  • Sköta kommunikation med det nationella registret (i Sveriges fall EEB registret)
  • Tillhandahålla all relevant information på begäran till det nationella registret
  • Informera producenten (exportören) om all relevant information och skyldigheter
  • Säkerställa betalningar för alla producentens avgifter kopplade till producentansvaret
  • Acceptera åtal och rättsliga tvister i producentens (exportören) namn

När en auktoriserad representant utses ska en fullmakt upprättas och undertecknas. Där ska tydligt framgå att producenten (exportören) och representanten har enats om att överföra producentansvaret till producentrepresentanten. Fullmakten ska sändas till Naturvårdsverket.

En utförlig guide från Naturvårdsverket för auktoriserad representanter finns här.
anchor

Alla anslutna producenter

Elektronikåtervinning i Sverige administrerar producentansvaret för drygt 80 producenter.

Medlemmar:

Abasto AB
Bergsala AB
Bergsala SDA AB
Bergsala Handic AB
Captech Distribution AB
Carrocar AB
Cyberphoto AB
Elgiganten AB
GGS-Data EK
Komplett Service Sweden AB
Life Consulting i Sundbyberg AB
Ljudmakarn AB
Order Nordic AB
Safecast AB
SIBA AB
Skånejakt EK

Anslutna producenter:

AAAStjärna
Acandia AB
Agico AB
Azola Zoo AB
BIOS AB
Boosted Inc
CA Mätsystem AB
Canal Digital AB
CDON AB
City Look Scandinavia AB
CoolStuff AB
Digital Future Nordic KB
Dottli Oy
eQuipIT Sverige AB
Fairphone BV
GARE Distribution AB
Genelec OY
Gunnarsson Wäxby Modellhobby AB
Hobbyborgen Försäljning AB
Jays AB
Jupio Nordic AB
KFC Print AB
Komplett Distribution Sweden AB
Kruuse Svenska AB
Kyosho Sweden AB
LA Teknik i Söderköping AB
Lejonklou Hi-Fi AB
Libratone A/S
Lindström&Sondén AB
Microsoft Ireland Operations Limited
Mindation AB
Mionix AB
MLT Distribution Scandinavia AB
Mobidiag Sverige AB
Model-Craft AB
Moody Sounds
Nanight AB
Natural Sverige AB
Nokia Technologies OY
Nordic Consumer Electronics Wholesale AB
Nordic Web Commerce
Northern Nature Energy
Oculus VR Ireland Limited 
Origum Distribution AB
Optimal Products Nordic AB
Orlo AB
Panthera AB
Pedab Sweden AB
Perfect sensibility
Peter Andersson AB
Pirayalamps
Power International Logistics AB
Prima Printer Nordics AB
Puma Nordic AB
Quality Import Sweden AB
Racketdoktorn AB
Rajala Pro Shop
Ravema AB
Research Electronics Leksand AB
Retroholics Sverige HB
RTcon AB
Rubin RC AB
SABP Elteknik AB
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V
Scandinavian Photo AB
Sensative AB
Skånejakt Enskild Firma
Smiling Faces AB
Solexperten
S P F Trading AB
SteelSeries ApS
Street Sound Labs
Strong Scandinavia A/S
SwitchTech AB
Tactile Rugged Computers AB
Tosibox Oy
Tretti AB
TRG Components AB
Vadsbo Transformatorer AB
Vildsvinsbutiken Eberstark AB
Vistaprint
Warner Bros. Entertainment Sverige AB
WilTec
Withings SA
Yourlink2asia AB
Z-aim
Zoomability AB
Åleds Akvarium AB

2017-04-21 09:12:20
2017 Elektronikåtervinning i Sverige