Lagar och regler

Här hittar du alla lagtexter och förordningar som rör producentansvaret för elutrustning och batterier.
anchor

Nationella förordningar

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Den svenska implementeringen av WEEE-direktivet (2012/19/EU). Anger hur producentansvaret för elutrustning ska hanteras i Sverige.
Förordning (2014:1075)


Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier

Den svenska implementeringen av Batteri-direktivet (2006/66/EC). Anger hur producentansvaret för batterier och ackumulatorer ska hanteras i Sverige.
Förordning (2008:834)


Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Den svenska implementeringen av RoHS-direktivet (2011/65/EU). Anger vilka ämnen som är begränsade och förbjudna i elprodukter och hur produkterna ska märkas.
Förordning (2012:861)


Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

En svensk förordning som trädde ikraft innan WEEE-direktivet fanns.
Förordning (2000:208)


Avfallsförordningen (2011:927)

Den övergripande förordningen som styr hanteringen av avfall i Sverige.
Förordning (2011:927)

anchor

EU-direktiv och internationella lagar

WEEE direktivet (2012/19/EU)

Direktivet som anger hur elektriska och elektroniska produkter ska hanteras inom EU
Directive (2012:19:EU) (Engelsk version)

Frågor och svar kring WEEE-direktivet (2012/19/EU), publicerat av EU-kommissionen.
WEEE FAQ (Engelsk version)


Batteri-direktivet (2006/66/EC) och Direktiv (2013/56/EU)

Batteri-direktivet (2006/66EC) anger hur batterier och ackumulatorer ska hanteras inom EU
Directive (2006:66:EC) (Engelsk version)

Batteridirektivet (2006/66/EC följs upp med direktiv (2013/56/EU) som anger förändringar i det föregående direktivet. Bland annat har kraven på att batterier ska vara lätta att avlägsna från elektronikutrustning skärps i det senare direktivet.
Directive 2013:56:EU (Engelsk version)


RoHS-direktivet (2011/65/EU)

Direktivet som begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Directive (2011:65:EU) (Engelsk version)
Directive (2011:65:EU) (Svensk version)

Frågor och svar kring RoHS-direktivet (2011/65/EU), publicerat av EU-kommissionen.
RoHS-direktivet (Engelsk version)


Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutgiltigt omhändertagande av farligt avfall
En global konvention som styr kontrollen av internationella transporter och omhändertagandet av farligt avfall
Konvention (SO 1991-22)
anchor

Vägledning och råd

Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter (NFS 2008:14) 

Naturvårdsverkets föreskrifter beskriver vilka uppgifter som producenter av elutrustning är skyldiga att lämna till Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2008-14)


Naturvårdsverkets allmänna råd om finansiella garantier (NFS 2007:6) 

Råden beskriver hur finansiella garantier (18 § i förordningen 2005:209) för elutrustning bör tillämpas.
Allmänna rad (NFS 2007-6)


Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter (NFS 2005:10)

Föreskriften beskriver vilka krav som finns på förbehandlare av elavfall.
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2005-10)


Naturvårdsverkets EE- och Batteriregister

Registret där alla företag som tillverkar och/eller för in och säljer elektriska och elektroniska produkter (EE) och/eller batterier i Sverige ska vara registrerade
Naturvårdsverkets EE- och Batteriregister


2015-06-15 11:04:24
2017 Elektronikåtervinning i Sverige